იტვირთება

ორთოგრაფიული შეცდომები ტექსტში.

https://inko.ge/article/pasuxi_shvilta_perifrazi ბმულზე გადასვლისას შეხვდებით ტექსტს0 "პასუხი შვილთა-პერიფრაზი", გაასწოროთ იქნებ შეცდომები. ზოგი აპრინტერებს და აჯაფსანდალივით აკრეფილი ტექსტი რჩებათ ბოლოში. გმადლობთ