იტვირთება

გაითვალისწინეთ

ფიზიკის ფორმულები დაამატეთ კარგი იქნება .