იტვირთება

როგორ ამოვხსნათ ერთნაბიჯიანი განტოლებები

მათემატიკა - ალგებრა - განტოლებათა სისტემა

ნახვები:

2835

სხვა თემები

განტოლება არის ისეთი ტოლობა სადაც ტოლობის ნიშნის ერთ მხარეს არის უცნობი. მაგალითად    x=3  აქ უცნობი x ტოლია 3-ის.


დატოვეთ კომენტარი