იტვირთება

ვებ-გვერდები, რომლებიც დაგეხმარებათ რუკებზე მუშაობაში

 1. https://outlinemaps.org/
  ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია კონტურული რუკები კონტინენტებისა და ქვეყნების მიხევით. გეძლევათ კითხვები, რომ უნდა იპოვოთ ესა თუ ის ქვეყანა, ქალაქი, მდინარე და ასე შემდეგ. ქვიზის დასრულების შენდეგ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი ცოდნის რუკა, რათა გაიგოთ რა საკითხზე გჭირდებათ უფრო მეტი მუშაოობა. საიტი დაგეხმარებათ გააუმჯობესოთ არამარტო კონტურულ, არამედ ფიზიკურ და პოლიტიკურ რუკებზეც მუშაობა.

    2. http://www.jetpunk.com/tags/all
  ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის ტესტი, რომლებიც დაგეხმარებათ სწრაფად მუშაობაში. აქ განთავსებულია ტესტები დედაქალაქებზე, დროშებზე, მოსახლეობის რაოდენობაზე და ა.შ.
  გარდა გეოგრაფიისა, ვებ-გვერდის დახმარებით შეგიძლიათ იმუშავოთ სხვა საგნებზე.   

 3. http://digitaldialects.com/iPad/Geography.htm
  ეს არის ერთგვარი თამაში, რომელიც დაგეხმარებათ გაიუმჯობესოთ ორიენტაცია პოლიტიკურ რუკაზე.   

 4. http://online.seterra.com/en
  ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია სვადასხვა კონტინენტისა თუ ქვეყნის რუკები. ტესტები შედგენილია არამარტო პოლიტიკურ რუკაზე, არამედ დროშებზე, მოსახლეობის რაოდენობაზე, მდინარეებზე, ტბებზე და ა.შ.


დატოვეთ კომენტარი