იტვირთება

ალგებრა - მათემატიკის ფორმულები

მარტივი ალგებრული ფორმულები

 

 

a2 – b2 = (a – b)(a + b)

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

a2 + b2 = (a – b)2 + 2ab

(a – b)2 = a2– 2ab + b2

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

(a – b – c)2 = a2 + b2  + c2 – 2ab – 2ac + 2bc

a3 – b3 = (a – b)(a3 + ab + b3)

a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

თუ n არის ნატურალური რიცხვი, an – bn = (a – b)(an-1 + an-2 +…+ bn-2a + bn)

თუ n a არის ლუწი (n = 2k), an + bn = (a + b)(an-1 – an-2b +…+ bn-2a – bn-1)

თუ n a არის კენტი (n = 2k + 1), an + bn = (a + b)(an-1 – an-2b +…- bn-2a + bn-1)

(a + b + c + …)2 = a2 + b2 + c2 + … + 2(ab + ac + bc + ….

ხარისხის მაჩვენებლების კანონი

(am)(an) = am+n

(ab)m = ambm

(am)n = amn

დატოვეთ კომენტარი