იტვირთება

შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეებია: 2 და 8; & 3 და 5; 
შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეებია: 2 და 5; & 3 და 8;


თუ ორი წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული შესაბამისი კუთხეები ტოლია ან შიგა ჯვარედინად მდებარე კუთხეები ტოლია ან შიგა ცალმხრივად მდებარე კუთხეების ჯამი 180 გრადუსია, მაშინ ეს წრფეები პარალელურია.

წრფეები, მონაკვეთები და სხივები


დატოვეთ კომენტარი