იტვირთება

  • ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია
  • ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი გავლებული ბისექტრისა მედიანაცაა და სიმაღლეც

დატოვეთ კომენტარი