იტვირთება

I ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე უდრის მეორე სამკუთხედის ორ კუთხეს მაშინ ეს სამკუთხედები მსგავსია.

II ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის ორი გვერი პროპორციულია მეორე სამკუთხედის ორი გვერდის და მათ შორის მდებარე კუთხეები ტოლია, მაშინ ეს სამკუთხედები მსგავსია

III ნიშანი

თუ ერთი სამკუთხედის სამი გვერდი პროპორციულია მეორე სამკუთხედის სამი გვერდის, მაშინ ეს სამკუთხედები მსგავსია.


დატოვეთ კომენტარი