იტვირთება

გაკვეთილი მიმართებითი ნაცვალსახელების შესახებ ინგლისურში.

facebook page: ინგლისური ყველასთვის


დატოვეთ კომენტარი