იტვირთება

თუ AB = A1B1 და კუთხე B=B1 -ის მაშინ სამკუთხედები ტოლია

თუ BC = B1C1 და კუთხე A=A1 -ის მაშინ სამკუთხედები ტოლია

თუ AB = A1B1 და კუთხე AC=A1C1 -ის მაშინ სამკუთხედები ტოლია


დატოვეთ კომენტარი