იტვირთება

30º - იანი კუთხის პირდაპირ მდებარე კათედის თვისება

მართკუთხა სამკუთხედში 30º -იანი კუთხის პირდაპირ მდებარე კათედი უდრის ჰიპოტენუზის ნახევარს.

ჰიპოტენუზაზე კათედის გეგმილის თვისება

a2 = a1 * c 
b2 = b1 * c
კათედის კვადრატი უდრის ჰიპოტენუზისა და ჰიპოტენუზაზე ამ კათედის გეგმილის ნამრავლს

პითაგორას თეორემა

მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზის კვადრატი უდრის კათეტების კვადრატების ნახევარს

BC2 = AB2 + AC2

ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის თვისება

მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის კვადრატი უფრის ჰიპოტენუზაზე კათეტების გეგმილების ნამრავლს

BK2 = AK * KC ან h2 = C1 * C2

 


დატოვეთ კომენტარი