იტვირთება

გაზომვითი სიდიდეები

ფიზიკა - კინემატიკა

ნახვები:

3802

სხვა თემები

არსებობს უამრავი ერთეული, რაც პრობლემას წარმოადგენს. საბედნიეროდ, ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი, მაგალითად სიჩქარე არის მანძილის შეფარდება დროსთან. ამის გამო ჩვენ შეგვიძლია ავარჩიოთ ერთეულების მცირე რაოდენობა, რომლებიც ყველა სხვა ერთეულში შედის. ამ ერთეულებს ვუწოდებთ საბაზისო (ფუნდამენტურ) ერთეულებს.

1971 წელს, მე-14 სამეცნიერო კონფერენციაზე, დაადგინეს საბაზისო ერთეულები, რომელსაც ვუწოდებთ საერთაშორისო ერთეულთა სისტემას აბრევიატურით  SI (ფრანგულიდან Système international d’unités)

საბაზისო ერთეულებია მანძილი, დრო და მასა. მათი სახელები და აღნიშვნები შესაბამისად არის მეტრი (მ), წამი (წმ) და კილოგრამი (კგ)

  • მასა 1ტონა=1000კგ=1000გ=6.02×1026u     (u არის ატომური მასის ერთეული,რომელიც მიიღება cesium-ის ერთ-ერთი იზოტოპის 12-ზე გაყოფით)
  • სიგრძე 1კმ=1000მ;   1მ=100სმ; 1სინათლის წელი=9.491×1015
  • მოცულობა 1მ=1,000,000სმ3=1000ლიტრი
  • დრო 1წელიწადი=365x1/4დღე; 1დღე=24სთ=1440წთ=86,400წმ
  • სიმკვრივე 1 კგ/მ3=10-3გ/სმ3

წყარო: uchuniversity.wordpress.com


დატოვეთ კომენტარი